نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

عضویت
محورهای همایش
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

محل همایش

بخش ارائه حضوری همایش، در دانشگاه تهران  برگزار خواهد گردید.
همچنین در کنار همایش کارگاه‌های تخصصی اجرا خواهد شد که محل برگزاری این کارگاه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

حامیان کنفرانس