نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

عضویت
محورهای همایش
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

تاریخ‌های مهم

زمان برگزاری همایش: 18 آذرماه 1397

مهلت ثبت‌نام و ارسال نوشتارها(مقالات):
تا 15 آبان‌ماه 1397


مهلت پرداخت هزینه ثبت‌نام مقالات پذیرفته شده (بدون تأخیر): تا 15 آبان‌ماه 1397


مهلت پرداخت هزینه ثبت‌نام مقالات پذیرفته شده (با تأخیر): تا 30آبان‌ماه 1397

حامیان کنفرانس