نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

عضویت
محورهای همایش
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

کمیته علمی داوری

اعضای کمیته علمی:
1 - دکتر فاطمه سخایی پژوهشگر و كارشناس نانو شیمی از پژوهش‌سرای ابن‌سینا
2 - آقای دکتر روح‌اله فتحی معاون آموزشی پژوهشگاه رویان
3 - دکتر منصور سلطانیه رییس امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت
4 - دکتر رضا مقدس علی مدیرعامل شبکه علمی پژوهشگاه رویان
5 - دکتر محمد کاظم آشتیانی پژوهشگر مهندسی بافت پژوهشگاه رویان
6 - دكتر مینا مهرنوش مشاور معاونت پرورشی دانشگاه تهران
7 - دکتر رحمت‌الله ستوده قره‌باغ قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
8 - مهندس امین هادی خسروی كارشناس ارشد حوزه‌ی فناوری‌اطلاعات
9 - مهندس مینا مهاجری پژوهشگر و كارشناس الکترونیک از پژوهش‌سرای ابن‌سینا
10 - خانم مریم کریمیان  پژوهشگر و كارشناس نانو زیست‌فناوری از پژوهش‌سرای ابن‌سینا

حامیان کنفرانس